Mannskapsutleie

Vår målsetning: Å forsyne det norske arbeidsmarkedet med motiverte, kvalifiserte og dyktige medarbeidere.
Vår styrke: Kunnskap, 7 års erfaring fra byggebransjen i Norge og en unik rekrutteringsmodell-vi har sertifisert byggebedrift I Litauen (UAB "Robrona" (sertifikatnummer 8084) www.robrona.lt eller www.ebprojektai.eu) så først sjekk av ansatte i Litauen.
Dagens situasjon for utenlandske arbeidere i det norske arbeidsmarkedet i byggebransjen er lite tilfredsstillende for både arbeidsgivere som arbeidstakere. Flertallet av utenlandske arbeidere som kommer til Norge er ukvalifiserte og mangler erfaring. Som følge av dette blir deres arbeidsgivere ofte misfornøyde med kvaliteten på de håndverskmessige tjenestene som blir utført. Dette resulterer i arbeidstvister, opphør av arbeidsforhold og/eller tilbakeholdelse av lønn. Arbeidere føler seg lurt og reiser skuffet hjem.
Vi i er fast bestemt på å endre situasjonen til en bedre hverdag for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi tror at for å lykkes med det, må man finne personell med de beste kvalifikasjoner i forhold til en bestemt jobb. Dermed har vi utviklet at eget rekrutteringsprogram som tillater oss å velge arbeidere med kompetanse og erfaring som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til våre kunder.
Arbeidere som har ikke erfaring i Norge deltar på et teoretisk kurs hvor de lærer om arbeidsrutiner og HMS-standarder i Norge. I tillegg ordner vi med overnatting, transport, utstyr og forsikring av våre arbeidere.
Snekkere utgjør majoriteten av vårt personell, men vi har også andre type håndverkere:

  • Flisleggere
  • Malere
  • Møbelsnekkere
  • Betongarbeidere
Kurset heter «Bygge i Norge», og det består av 5 moduler: 1. Byggematerialer og kvaliteter i Norge.
2. Utførelse av bygningsmessige detaljer som for eksempel etasjeskillere, vegger, tak osv.
3. Byggeforskrifter: brann, lyd, innføring i TEK10-forskriften
4. HMS
5. Arbeidsmiljøloven

Tjenester:

For arbeidsgiver Vi rekrutterer, kvalitetssikrer og lærer opp arbeidere om norske byggestandarder og HMS-krav.
Vi ordner med all dokumentasjon og tillatelser som er nødvendig for å jobbe i Norge.(byggkort,forsikring og m.m)
Vi sørger for overnatting (kun i Oslo området), transport, utstyr og arbeidsklær til arbeidere.
Valg og kvalitetssikring av våre arbeidere blir utført av en av våre profesjonelle snekkere med lang arbeidserfaring fra Norge.

For arbeidere Vi søker:
Ansatte som kan utføre fundamentsarbeid, snekkerarbeid, innredningsmontering, maling og mur-og flisarbeid.
Eventuelt også byggeledelse av eget(ne) lag.
Vi krever: Dokumentasjon og referanser på faglig og byggeteknisk kompetanse.
Høy grad av byggeteknisk og estetisk kvalitet. Evne til å jobbe strukturert etter avtalt
fremdriftsplan – ryddighet og nøyaktighet. Norsk og/eller engelskspråklig.
Vi tilbyr: Langsiktig samarbeid med fortløpende prosjekter.
Ryddige kontrakts- og arbeidsforhold og «gode» byggeprosjekter.
Hyggelig samarbeidsforhold i et selskap i spennende vekst.
Interessert? Kontakt meg snarest: e-post: post@ebprosjekter.eu